Technische belemmeringen

Featured Image

De technologie push heeft er voor gezorgd dat er eigenlijk geen technische belemmeringen zijn voor een schaalsprong. Vanuit de vele PoT’s en PoC’s is aangetoond wat de huidige stand van de techniek biedt. Een gebrek aan standaarden kan eigenlijk nooit een excuus zijn. Bij opschalen breekt een gebrek aan eenduidige en uniforme technische regelgeving, semantische sets aan afspraken en standaarden wel op.

Er is echter wel onvoldoende kennis van Smart City toepassingen, aan de technische basiskennis, die vervolgens van grote invloed is op beslissingen voor de ontwikkeling van Smart City toepassingen. Hierdoor kunnen er lock-in situaties ontstaan bij leveranciers.

Onbekendheid met datagebruik wordt gezien als een belemmering voor het beheren, ontsluiten en beveiligen van data. Zo is de kwaliteit van data vaak ontoereikend en weet de eigenaar/opdrachtgever/beheerder van de data te vaak niet waarom en met welke doeleinden data ingewonnen zijn en gebruikt worden en waar de data nog meer voor gebruikt kan worden.

De basis ICT-infrastructuur voor Smart City toepassingen over steden heen is nog niet aanwezig zoals voor de transport van data, het verzamelen van data en verwerken van data uit de veelheid van sensoren. Dat geldt voor zowel de harde digitale infrastructuur als de applicatiekant. Er is een veelheid aan sensoren met sterk wisselende kwaliteit door het ontbreken van kwaliteitseisen voor sensoren en metingen. Sensoren zijn daarbij veelal “gesloten”, zodat het onbekend is hoe deze meten.