Juridische belemmeringen

Featured Image

De digitale transitie gaat snel en is een nieuw vakgebied. Er zijn genoeg bestaande juridische aanknopingspunten. Pas als die tekort schieten zal de wet- en regelgeving aangepast moeten worden. Onbekendheid van de regels en angst om (politiek) afgerekend te worden houden de grotere toepassing van oplossingen tegen, bij pilots speelt dit nog geen rol.

Onduidelijkheid over eigenaarschap van data en de ethiek van het gebruik is een van de belangrijkste redenen waarom er een maatschappelijke onrust is over de groei van apparaten die data verzamelen en dat alle data worden opgeslagen. Over de ethiek rondom het gebruik van data is nog geen nationaal debat gevoerd. Het bezitten van data wil niet zeggen dat je die mag gebruiken. Onduidelijkheid over eigenaarschap van data wordt veroorzaakt door onduidelijkheid in huidige wet- en regelgeving, in het bijzonder de onduidelijkheid over de rol en verantwoordelijkheden van de eigenaar, risicodrager en in sommige gevallen onduidelijkheid over wie responsible of accountable is.

 

Politiek is de bescherming van privacy een belangrijk onderwerp waar veel emotie op los komt bij de ‘stemmers’. Een goede politieke bescherming zal helpen om gemeenten vrijer te laten werken met data uit de openbare ruimte.