Financiële belemmeringen

Featured Image

De digitalisering van onze maatschappij gaat een enorme impact op de economie krijgen. Als de basisvoorzieningen niet op orde zijn gaat Nederland internationaal achter lopen. De kenniseconomie van BV Nederland is op langere termijn belangrijker dan het politieke belang op korte termijn. Maak Nederland aantrekkelijk voor innovatie, dat heeft een positief effect voor studenten, kennisinstellingen en industrie. Momenteel is er te weinig innovatiebudget voor grootschalige aanpak en het financiële businessmodel voor de opschaling van innovaties moet zich vaak nog bewijzen of wordt pas interessant bij opschaling. Er is een bereidheid om te investeren, daar hoort wel een perspectief bij dat een bedrijf zicht heeft op een terugverdienmogelijkheid.

Het omrekenen van maatschappelijke en politieke waarde in euro’s van een project schiet er vaak bij in. Dat bemoeilijkt het sluitend krijgen van de businesscase. In de praktijk is het erg lastig om (maatschappelijke en financiële) kosten en baten en bijbehorende risico’s van Smart City projecten aan de juiste partijen te alloceren. Als dat al lukt vallen de kosten vaak in het ene organisatie onderdeel terwijl de opbrengsten in het andere vallen. Er wordt nog maar heel beperkt structureel budget voor Smart City ontwikkeling vrijgemaakt dat niet afdeling gebonden is waardoor opschalen uitblijft.