Themavideo: Samenwerken en oproep

Digitalisering geeft nieuwe mogelijkheden om maatschappelijke problemen aan te pakken. Door samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, met een gerichte aanpak in grotere pilots zoals icoonprojecten, kan de ontwikkeling vorm worden geven. De overheid heeft daarin een duidelijke rol. Wat zou jij doen als je staatssecretaris zou zijn?