Meer coördinatie op Smart City ontwikkeling

De digitalisering van de openbare ruimte is een nieuwe markt met grote potentie. Steeds pilots doen helpt niet om die potentie waar te maken. Uit onderzoek en ervaring is gebleken dat de belemmeringen in de schaalsprong weg te halen zijn. Echter daar is wel meer coördinatie voor nodig vanuit de overheid. Hiervoor gaan we een video oproep doen waar u aan deel kunt nemen.
De video oproep is een appel aan de overheid om zaken aan te pakken waardoor de digitalisering grootschaliger uitgevoerd kan gaan worden.

Hoe u ook mee kunt doen leest u door op ‘Read More’ te klikken.

READ MORE

Capagne

Min EZ en VNG dagen u uit!

Bekijk hier de uitnodiging aan marktpartijen door het ministerie van Economische Zaken en klimaat, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en BTG.

Read more