Maatschappelijke vraagstukken zijn gebaat bij opschalen van smart cities

De digitale transformatie van de openbare ruimte is in volle gang. Vele pilots, Proof of Technology en Proof of Concept projecten zijn de afgelopen jaren uitgevoerd. Overheden en bedrijfsleven trokken hierin samen op en verdeelden de kosten voor de pilot. Kennisinstellingen zien in deze ontwikkeling nieuwe onderwerpen voor thesissen, stages, afstudeerpopdrachten en hebben zelfs hun curriculum aangepast op de smart city ontwikkeling. In living labs maken inwoners, bewust en onbewust, kennis met de mogelijkheden van de digitale transformatie. Kortom er is veel energie en aandacht voor deze economisch en maatschappelijk zeer relevante ontwikkeling met vergaande gevolgen.

READ MORE

Capagne

Aanleiding en centrale boodschap

Vooraanstaande ‘smart city bedrijven’ vragen aandacht voor meer en gerichtere samenwerking bij het opschalen van projecten om op een innovatieve manier maatschappelijke problemen aan te pakken. Zij doen een oproep om onder een stevige regie icoonprojecten te versnellen waarmee ook de brede kennis voor de digitalisering van de stad versneld opgebouwd wordt.

Bekijk hier de oproep:

In aanloop naar de digitale top van 21 maart aanstaande publiceren we als vervolg een video-drieluik met een verdieping op de onderwerpen Afspraken en Icoonprojecten – Gedeelde Infrastructuur – Financiering en Business cases.

Read more

Participants

Viewing 13 participants.

Themes